Udruženje “Ja volim Francusku” sa sedištem u Beogradu, poslednje tri godine radi na jačanju turističke, ekonomske i interkulturalne saradnje između Srbije i Francuske. U pomenutom vremenu udruženje „Ja volim Francusku“ je organizovalo nekoliko medjunarodnih projekata, medju kojima je i velika medjunarodna konferencija, održana u Beogradu aprila meseca 2018 godine.

Konferencija je realizovana u partnerstvu sa predstavnicima javnog, privatnog i civilnog sektora iz Republike Srbije i Francuske Republike U održavanju konferencije učešće su uzeli predstavnici izvršne i upravne vlasti Republike Srbije i predstavnici diplomatske misije Francuske Republike "Ponovno uspostavljanje snažne turističke saradnje, ima uticaj na sveukupno poboljšanje odnosa dve zemlje, uključujući ne samo turistički i kulturni segment, već i ekonomske bilateralne odnose", reci su Slađane Novaković, predsednice Udruženja “Ja volim Francusku”, koje je glavni inicijator obnove međunarodne turisticke saradnje između Francuske i Srbije, Medijski pokrovitelj konferencije sa francuske strane je bio Figaro Magazine koji je po završenoj konferenciji rekao:

"A force de patience, de détermination et de travail, Sladjana Novakovic a réussi à fédérer toutes les bonnes volontés de nos deux pays qui souhaitent développer l’offre touristique de la Serbie auprès des Français. En cela, elle me fait penser à cette phrase de u grand écrivain américain Mark Twain, dont la main fut radiographiée par un autre génie, cher à tous les Serbes, le savant Nikola Tesla : « Elle ne savait pas que c’était impossible de le faire, alors elle l’a fait »

S strpljivošću, odlučnošću i napornim radom, Slađana Novaković je uspela da udruži sve one strane naših dveju zemalja koje imaju dobru volju da razviju turističku ponudu Srbije prema francuzima. U ovome me potiče na razmišljanje o ovoj rečenici velikog američkog pisca Marka Tvejna namenjenoj drugom geniju, dragom svim Srbima, koji je radiografisao njegovu ruku, naučniku Nikoli Tesli i koju ću parafrazirati : "Nije znala da je to nemoguće uraditi, pa je to i uradila".